Ғылыми зерттеулер

ҒЫЛЫМИ ЗЕРТТЕУЛЕР

Негізгі ғылыми қызметтер институт кафедраларында жүзеге асырылады және мыналарды қамтиды:
– іргелі және қолданбалы ғылыми-зерттеу жобаларын жүзеге асыр;
– зияткерлік меншік және авторлық құқық ғылыми-зерттеулерін және әзірлеушілерді қорғау;
– инновациондық белсенділік;
– докторанттар, магистранттар, аспиранттардың ғылыми-зерттеу жұмысы;
– студенттердің ғылыми – зерттеу жұмыстары

Институтың ғылыми-зерттеу жұмысы  ғылыми-техникалық кеңес, оқу және ғылыми жұмысы жөніндегі проректоры және ғылым, халықаралық қатынастар,  сапа менеджменті қызметімен үйлестіріледі.

Институттың ғылыми-зерттеу ғалымдардың басым бағыттары:
– тау-кен кәсіпорындарының тиімділігін арттыру;
– құрылыс өндірісінің тиімділігін арттыру;
– электр жабдықтау және технологиялық үрдістерінде автоматтандыру және өндірістер;
– аймақтық кәсіпорындары мен ұйымдарының қызметіндегі экономикалық мәселелері;
– өнеркәсіптік кешендердің экологиялық проблемалары;
– дизайн,технология және тігін бұйымдарының конструкциялануы;
– жоғары мектептің проблемаларын зерттеу;
– әлеуметтік проблемаларды зерттеу.

Институттың ғылыми-зерттеу салаларындағы және мәселелері бойынша ұзақ мерзімді мақсаттарға дамуы институттың даму стратегиясына сәйкес жүзеге асырылады.

Жыл сайын,  ғылыми-зерттеу бойынша бірыңғай тақырыптық жоспары әзірледі.

Іргелі іске асыру және қолданбалы ғылыми – зерттеу мемлекеттік тапсырыс (грант қаржыландыру, бағдарламалық-нысаналы қаржыландыру), кәсіпорындардың тапсырысы бойынша (ҒЗЖ шаруашылық келісім-шарт) шеңберінде, (кафедралық тақырыпттар) бастамашыл тақырыптар бойынша жүзеге асырылады.

Жыл сайын  қаржыландырылған ғылыми-зерттеу жобаларының саны көбеюде.

Қаржыландырылған ғылыми-зерттеу жобалар саны бойынша 2011-2015 жылдарға өзгеріс динамикасы.

 Мемлекеттік тапсырыс аясында жүзеге асырылатын ғылыми-зерттеу жұмыстары

Энергия үнемділігін субультраұсақтүйіршекті құрылымдық металлдардан және жаңа үйлестіру «бұрама- илемдік қыспақ» қорытпа үдерісімен-инновациялық технология бойынша алуы»
Ғылыми жетекші: т.ғ.д. Найзабеков Әбдірахман Батырбекұлы

2112/ГФ4 Техноген қалдықтарын пайдалану кешені құруға берілген құрылыс композиция материалының тоқыма магнезия аз энергияның сыйымдылығын зерттеу
Ғылыми жетекші: т.ғ.д. Мирюк Ольга Александровна

1274/ГФ4 Қазақстан Республикасының теориялық тұрғыдағы әдістерідің негізінің өңделуі индустриялы-инновациялық жағдайда аймақтық техникалық жоо-дың бірлесіп басқаруының дамуы
Ғылыми жетекші:  э.д.ғ. Божко Лариса Леонидовна

0585/ГФ4 Жер асты кең орындарының  жағдайына арналған шасси шамаларымен қосалқа жабдықтарын негіздеу
Ғылыми жетекші: т.ғ.к. Кузьмин Сергей Львович

0901/ГФ4  Тігін-тоқыма қалдықтырын қайта өңдеу әдістерімен құрлығыларын өңдеу
Ғылыми жетекші: т.ғ.к.  Кадникова Ольга Юрьевна

0678/ГФ4 «Электр қуаттылғымен электр шығындарын және жүктемені азайту мақсатында электр жабдықтау жүйелерінің жұмыс тәртібін оңтайландыру»
Ғылыми жетекші: PhD докторы Хабдуллин Әсет Бакірұлы

Мердiгерлiк шарт бойынша

1903/ГФ4 Контейнерлік технологиясы тау-кен карьерлерге арналған жабдықтар кешенін параметрлері бойынша терең көкжиектері негіздеу
Ғылыми жетекші: т.ғ.д. Бітімбаев Марат Жақыпұлы

1433/ГФ4 Жерасты тау-кен жұмыстарын оңтайландыру үшін жаңа ақпараттық технологияларды енгізу
Ғылыми жетекші: т.ғ.д. Рахимбеков Сармантай Мадиұлы

0354/ГФ3 Техноген қалдықтарын пайдалану кешені құруға берілген құрылыс композиция материалының тоқыма магнезия аз энергияның сыйымдылығын зерттеу
Ғылыми жетекші: т.ғ.д. Мирюк Ольга Александровна

0360/ГФ3 Жер асты кең орындарының  жағдайына арналған шасси шамаларымен қосалқа жабдықтарын негіздеу
Ғылыми жетекші: т.ғ.д. Олейник Александр Иванович

0347/ГФ3 Ресей және Белоруссия, Қазақстан кеңестігі экономикалық Бірлік қызмет жағдайын шекаралық аймақтарда әлеуметтік-экономикалық шағын қалалардың даму кешенін зерттеу барысындағы ерекшелігі  
Ғылыми жетекші: э.ғ.д. Божко Лариса Леонидовна

0316/ГФ3 Тұрақсыздық кірістердің жағдайындағы үрдістерді оңтайландыру үшін тау-кен және өңдеу өнеркәсібінің автоматты басқару жабдығына адаптивті өзін-өзі оқыту жүйесін дамыту

Ғылыми жетекші: т.ғ.к.  Зарубин Михаил Юрьевич

 Мердiгерлiк шарт бойынша

1847/ГФ3 Ультрадисперсті көміртекті шикізатты пайдалана отырып, алюминий матрица негізінде композициялық материалдарды әзірлеп құю және деформациялық технологиясын әзірлеу.
Ғылыми жетекші: т.ғ.к. Лежнев Сергей Николаевич

0188/ГФ2 Энерготиімді құрылыс үшін цементсіз ұялы композиттік материалдардан ресурс үнемдеуші технологиясын әзірлеу
Ғылыми жетекші: т.ғ.д.  Мирюк Ольга Александровна

1441/ГФ2 «Пайдалы қазбалардың сапасының тұрақтануымен нәтижелі технологиялық   схемаларын құру барысында АЖ өңдеуімен шешім қаблыдау»
Ғылыми жетекші: т.ғ.к. Зарубин Михаил Юрьевич

Жаңартылатын энергия көздерін енгізу арқылы өнеркәсіп және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығындағы энергия тиімділігі
Ғылыми жетекші: т.ғ.к. Хабдуллина З.К.

Мердiгерлiк шарт бойынша

Контейнер көтергіш күшін пайдалана отырып ашық тау-кен саласындағы тау массасын тасымалдау энергиялық үнемдеу технологияларын жобалау және дамыту (Алтын-Тау, Юбилейное)
Ғылыми жетекші: т.ғ.д. Бітімбаев Марат Жакыпұлы

Тау-кен жұмыстары әсерінен уақыт тұрақтылығын бағалау және тау түрлерінің жүктелген пластикалық деформациясының көлбеу математикалық моделін әдісін әзірлеу

Ғылыми жетекші: т.ғ.д. Олейник Александр Иванович

Пайдалы қазбалар кен орындарын тиімді дамыту үшін экологиялық таза және энергия үнемдейтін технологиялар мен жабдықтарды жасау теориялық негіздері

Ғылыми жетекші: д.т.н. Жүнүсов Талгат Тұрлыбекұлы

Қалпына келтіру үрдістерінің макрокинеттік заңдылықтар мен механизмдерін зерттеу, фазалық түрленулер газ тәріздес және сұйық көмірсутегі отынның ішкі айырбасы, өзiнен-өзi қорғасын балқыту біліктері.

Ғылыми жетекші: т.ғ.к. Әбдірахманова Дариға Қазанқапқызы

2012 жылдан бастап 2015 жылға дейінгі кезеңде халықаралық рейтингтік журналдарда институт ғалымдарының жариялымдарымен басылымдарының өсуі байқалады.

2012-2015 жылдар аралығында халықаралық рейтингтік журналдарда институт оқытушыларының мақалалар саны.

Зерттеулік әрекеттерге байланысты институттың профессорлық – оқытушылар құрамы белгілі бір зияткерлік меншікті өнертапқыштық әлеуетке ие.

2012 жылдан бастап 2015 жылға дейінгі кезеңде 6 зертеулік патент, оның ішінде 32 қорғаулы құжаттар алынған,1 патент пайдалы модель, 10 авторлық құқық объектісіне  мемлекеттік тіркеу туралы куәліктер.

Рудный индустриялық институт оқытушыларының ғылыми-зерттеу қызметін қолдауға және дамытуға ерекше көңіл бөледі.

Рудный индустриялық институттының профессорлық – оқытушылар құрамы және кафедра қызметкерлері және бөлімшелер құрлымының қызметкерлер арасында ғылыми – зертеулік жұмыстарна  ынталандыру негізінде жалпы рейтинг бағалау әдістемесі тұрғысынан 30%  негізделген.

Ғылым – сан түрінде – 2015 жыл

Іргелі және қолданбалы ғылыми-зерттеу жұмыстарының орындалған саны:
– бастама тақырыптар бойынша (кафедралық тақырыптар) – 18,
– мемлекеттік тапсырыстар аясында (гранттық қаржыландыру, бағдарламалық-нысаналы қаржыландыру) – 13,
– кәсіпорындар тапсырысы бойынша (шаруашылық келісім-шарттар) – 18.

Импакт-факторы бар халықаралық рейтингтік журналдарда ПОҚ-ң ғылыми жарияланымдарының саны Web of Science (ISI Web of Knowledge, Thomson Reuters мәліметтері бойынша) – 8.
– шетелдік рейтингтік журналдарда ПОҚ-ң ғылыми жарияланымдардың саны Web of Science, Scopus, ScienceDirect, Springer деректер базасына кіретіні -21
– ҚР Білім және ғылым БҒМ бақылау комитеті ұсынған ғылыми басылымдарда ПОҚ-ң ғылыми жарияланымдардың саны – 47
– монографиялар саны – 7.
– оқулықтар саны, оқу құралдары – 22.
– патенттер саны, инновациондық патенттер, авторлық куәлікттер – 8.

РИИ ғылыми дәрежесі бар ПОҚ саны:
–  ғылым докторлары – 3;
– PhD философия докторлары – 2;
– ғылым кандидаттары- 38;
– магистрлар – 20.

ПОҚ 1 штаттыққа индекс Хиршаны – 0,07.
Мемлекеттік ғылыми стипендиялар иелерінің саны – 1.
Жас қазақстандық ғалымдарға арналған ғылым және технологиялар саласында үздік ғылыми зерттеулер сыйлығының иелерінің саны – 1
СҒЗЖ-на қатысатын студенттер саны – 615.

СТУДЕНТТІК ҒЫЛЫМ

Студенттердің ғылыми-зерттеу жұмыстары институтта ажырамас бөлігі болып табылады.

Институт студенттері ғылыми-зерттеу жобаларын іске асыруға белсенді түрде қатысады, ғылыми конференциялар, дөңгелек үстелдер өткізіліп, семинарларға қатысады, ғылыми журналдар мен жинақтарда жарияланымдар дайындау, конференция материалдарымен тезисттер дайындау, олимпиадалармен ғылыми байқауларға қатысу жәнеде ғылыми тағылымдамадан өту.

Ғылыми-зерттеу жұмыстарымен айналыса, отыра институт студенттері ең өзекті зерттеулерден  хабардар бола отыра, белгілі ғылыми дамыту жұмыцстарына өз үлестерін қосады.

Институт студенттерінің ғылыми-зерттеу жұмыстарының ең көп таралған нысандарының бірі студенттік ғылыми үйірмелерінің жұмысы болып табылад, конструкторлы және конструкторлық-технологиялық бюролар.

Студенттік ғылыми үйірмелері және бюролары

Тау – кен ісі және металлургиялық кафедрасы Геологиялық үйіреме
СҒҮ «Геотехнология»
СҒҮ «Металлургия»
Көлік және технологиялық машиналар кафедрасы СҒҮ «Ғылыми-зерттеу жұмысы механик-зерттеуші»
Құрылыс және құрлыс материалтану кафедрасы СКБ «Құрылыс конструкцияларын тұрғызу жобалау және технологиясы»
СҒҮ «Ғылыми-зерттеу байланыстырғыш және композициялық материалдар»
СКБ «Қоршаған әлемнің дизайыны»
СКТБ «Модельдеу және киім жобалау»
Электроэнергетика және жылу энергетика кафедрасы СҒҮ бағыт бойынша «Энергия үнемдеу, бақылау және энергия тиімділігін есепке алу»»
СҒҮ бағыт бойынша «Энергия үнемдейтін ресурстарды өндіру»
СҒҮ бағыт бойынша «Электрмен жабдықтау жүйелерін оңтайландыру»
Автоматтандыру, ақпараттандыру жүйесі және қауіпсіздік кафедрасы СҒҮ «Өнеркәсіптік және экологиялық қауіпсіздігі»
Экономика және менеджмент кафедрасы Экономика және менеджмент кафедрасының студенттік ғылыми бюросы
СҒҮ «Креатив»
Қазақстан тарихы және әлеуметтік гуманитарлық пәндер кафедрасы СҒҮ «Әлеуметтік – гуманитарлық»

Зерттеу барысында алынған нәтижелерін,  институт студенттері СҒЗЖ байқауларында (халықаралық және ұлттық) жарыстарға қатысқанда пайдаланады, жәнеде кез- келген ғылыми шараларда талқыға алуға ұсынылады.

2012 жылдан бастап 2015 жылға дейінгі кезеңде, институтың 66 студенті академиялық жарыстар, конкурстар, конференциялар мен (халықаралық және ұлттық) форумдарды жеңіп алды.

2012-2015 жылдар аралаығында ғылыми байқауларға, олимпиадаларға, конференцияларға және форумдарға студенттер -жеңімпаздарының саны

Приемная комиссия

Call - центр

Call-center: 8(71431)50702, 87013849448 По вопросам заселения в общежития: 8(71431)9-25-68, 87054403859 Электронный адрес: abiturient@rii.kz