фэиис-каз

«ЭНЕРГЕТИКА ЖӘНЕ АҚПАРАТТЫҚ ЖҮЙЕЛЕР» факультеті

Институт тарихында Энергетика және ақпараттық жүйелер факультеті өз жолын 1978 жылы «Өндірістік процестерді автоматтандыру факультеті» (ӨПАФ) ретінде бастады. Бірінші декан техника ғылымдарының кандидаты Козловский А. И. болды.

Бүкіл қызмет ету кезеңінде факультет бірнеше рет өзгертілді (Өндірістік процестерді автоматтандыру факультеті – ӨПАФ, Механика– технологиялық факультеті – МТФ, Электромеханикалық факультеті – ЭМФ), факультет құрамы өзгеріп отырды.

Факультеттер мен кафедралардың қайта құрылуына және атын өзгертуге байланысты, 28.08.2012 жылғы № 121 бұйрық бойынша , факультет атауы Энергетика және ақпараттық жүйелер факультеті болып өзгертілді.

Әр жылдары факультетті басқарған: Баймухамедов М.Ф., т.ғ.к.; Стаценко В. И., т.ғ.к.; Балаклейский С.П., т.ғ.к.; Гагарина А.Н., РИИ доценті, аға оқытушы Тарасов С.В., Еділбаев Б.Т., т.ғ.к.; Сүйіндіков А. А., т.ғ.к., Хабдуллин А.Б., т.ғ.к.2019 жылдан бастап факультетті физика – математика ғылымдарының кандидаты Шалдыкова Багит Абитовна басқарады.

Энергетика және ақпараттық жүйелер факультетінің құрылымына келесі кафедралар кіреді:

  1. Электр энергетикасы және Жылу энергетикасы (ЭЭжЖЭ). Кафедра меңгерушісінің м.а. – техника ғылымдарының кандидаты Айдарханов Арман Маратович.
  2. Автоматтандыру, Ақпараттық жүйелер және қауіпсіздік (ААЖжҚ). Кафедра меңгерушісінің м.а. – аға оқытушы Штыкова Ирина Владимировна.

Факультет бакалавриат пен магистратураның білім беру бағдарламалары бойынша күндізгі, ҚБТ– мен күндізгі, кешкі және сырттай оқу нысандары бойынша, мемлекеттік және орыс тілдерінде мамандар даярлауды жүзеге асырады:

6В070106 «Автоматтандыру және басқару»

6В06105 «Ақпараттық жүйелер»

6В07212 «Өнеркәсіптік және экологиялық сараптама»

6В07114 «Электр энергетикасы»

6В07115 «Жылу энергетикасы»

6В07116 «Технологиялық машиналар және жабдықтар»

7М07102 «Электр энергетикасы»

Энергетика және ақпараттық жүйелер факультетінің студенттер контингенті 500– ден астам адамды құрайды.

Факультеттің ғылыми– педагогикалық ұжымы жоғарыда аталған барлық мамандықтар бойынша кадрлар даярлау үшін қажетті әлеуетке және жеткілікті жұмыс тәжірибесіне ие.

Қазіргі уақытта факультетте жоғары білікті мамандар жұмыс істейді:

Алтынбаева Г.К., Айдарханов А.М., Неберекутина Н.С., Барулин А.И, Зарубин М.Ю., Стаценко Л.Г., Обухова О.Н., Штыкова И.В.

Факультеттің 4 білім беру бағдарламасы ACQUIN Германия, Байройт қ. аккредиттеу, сертификаттау және сапаны қамтамасыз ету институтында Халықаралық мамандандырылған аккредиттеуден өтті: Электр энергетикасы, Автоматтандыру және басқару, Ақпараттық жүйелер, Технологиялық машиналар мен жабдықтар.

2019 жылы факультеттің 2 білім беру бағдарламасы KAZSEE Қазақстандық инженерлік білім беру қауымдастығында халықаралық мамандандырылған аккредиттеуден өтті:Жылуэнергетика, Қоршаған ортаны қорғау және өмір тіршілігінің қауіпсіздігі.

2021 жылы «Атамекен» ҰКП рейтингісінің нәтижесі бойынша ТОП–5 Рудный индустриялық институтының 4 білім беру бағдарламасы кірді, олардың ішінде «Автоматтандыру және басқару» білім беру бағдарламасы 3 орынға ие болды. Өткен жылмен салыстырғанда рейтингте өз позицияларын жақсартты. РИИ келесі білім беру бағдарламалары: «Электр энергетикасы», «Технологиялық машиналар мен жабдықтар». Рейтингке алғаш рет ТОП–20 құрамына кірген «Ақпараттық жүйелер» БББ қатысты.

Рудный индустриялық институты Қазақстан Республикасының Жоғары оқу орындары – 2021 қажеттілігінің Ұлттық рейтингісінде өз позициясын сақтап қалды.

IAAR рейтингісінің нәтижелері бойынша 2021 жылы ТОП–5–те жылу энергетикасының білім беру бағдарламасы 4–ші орынға ие болды.ТОП– 10 құрамына «Электр энергетикасы» және «Технологиялық машиналар мен жабдықтар»сияқты білім беру бағдарламалары енгізілген.

Жоғары нәтижелерге қол жеткізу және болашақ түлектерді 100% жұмысқа орналастыру үшін модульдік білім беру бағдарламалары (МББ), факультет мамандықтары бойынша элективті пәндердің мазмұны жыл сайын талқыланып, жұмыс берушілермен келісіледі. Олардың пікірлері мен ұсыныстарын ескере отырып, пәндер тізбесі мен мазмұнына түзетулер енгізіледі. Осылайша, элективті пәндер каталогы еңбек нарығының қажеттіліктерін ескере отырып, оқу жылы басталғанға дейін жыл сайын жаңартылып отырады.

«Индустрия 4.0» элементтерін енгізуді ескере отырып, болашақ кәсіптерінің атласына сәйкес білім беру бағдарламасына мынадай мамандандырулар енгізіледі:

«Ақпараттық жүйелер» мамандығы бойынша:

– Ақпараттық жүйелер сәулетшісі;

– Дизайнер интерфейстер.

«Автоматтандыру және басқару» мамандығы бойынша:

– Мехатроника және робототехника;

– Технологиялық процестерді автоматтандыру.

«Өнеркәсіптік және экологиялық сараптама» білім беру бағдарламасы бойынша»:

– Өнеркәсіптегі Кешенді қауіпсіздік аудиті;

– Жүйелі экологиялық апаттарды еңсеру жөніндегі маман.

«Электрэнергетикасы» мамандығы бойынша:

– Энергия менеджері;

– Дәстүрлі энергетика жабдықтарын жаңғырту жөніндегі Инженер;

– Энергиямен жабдықтау жүйелерін кешенді жобалау бойынша маман;

–Энергия үнемдеу технологиялары инженері.

«Жылу энергетикасы» білім беру бағдарламасы бойынша»:

– Электр және жылу энергиясы жинақтауыштарын әзірлеуші –жобалаушы;

– Сутегі энергетикасы инженері;

– Сутегі энергетигі инженері.

Осыған байланысты әлемдегі қазіргі тенденцияларға сәйкес келетін жаңа пәндерді енгізе отырып, осы мамандықтар бойынша оқу жұмыс жоспарлары қайта жасалды.

2018 жылы Рудный индустриялық институтымен жұмыс оқу жоспарларының және білім беру бағдарламасының мазмұнының сапалы сараптамасын қамтамасыз ету үшін қосымша Қазақстандық IT– компаниялар қауымдастығымен шарт жасалды. Бұл ынтымақтастық білім беру бағдарламасын заманауи салалық IT– технологиялар талаптарына сәйкес келтіруге және экономиканың нақты секторларына қажетті IT– шешімдерді табуға қабілетті мамандарды даярлаудықамтамасыз етуге мүмкіндік береді.

Жұмыс берушілерді жастарды кәсіптік оқытуға тарту әсіресе еңбек нарығы мен білім беру қызметтерінің мониторингін ұйымдастыруда белсенді көрінеді. Бұл қажеттіліктерді, кәсіптердің құрылымын үйлестіруге және дамушы экономиканың талаптарын ескере отырып, дайындық мазмұнын түзетуге мүмкіндік береді.

Факультет студенттері қаланың және облыстың жетекші кәсіпорындарында практикадан өтуге ғана емес, сонымен қатар оқу процесі барысында дәріс және практикалық сабақтарда өндіріс өкілдерімен кездесуге мүмкіндік алады, бұл оқу аяқталғаннан кейін бірден өндіріске қатысуға мүмкіндік береді, осылайша кәсіби бейімделу қажеттілігі жоғалады. 2018– 2019 оқу жылында «ССКӨБ»АҚ бөлім басшыларының дәрісі ұйымдастырылды.

Дуалды білім беру, кәсіби тәжірибені оңтайлы берумен қатар, өндірістік жағдайларда өз ұстанымын бекітуге мүмкіндік береді. Кәсіпорындар студенттерден келетін жаңа идеялар мен импульстардан пайда көреді.

ААЖжҚ кафедрасында кафедраның 3 филиалы жұмыс істейді:Рудный қ. «ОВЕРСОФТ» ЖШС, Қостанай қ. «Экофон» ЖШС, «Қазақстандық қызмет» ЖШС.

ЭЭжЖЭ кафедрасында 2017- 2020 жж. аралығында 3 филиал құрылды:

«КЕGOC» АҚ «Сарбай ЖЭС»;

«Арасан фирмалары» ЖШС «Рудный филиалы»;

«РМЗ МО» ЖШС.

Кафедра филиалдарының қызметкерлері оқу сабақтарын өткізуге қатысады, оқу, өндірістік және диплом алдындағы практикаларға, ғылыми –  зерттеу жұмыстарына, студенттердің курстық және дипломдық жобаларына (жұмыстарына) басшылық жасайды; МАК жұмысына қатысады, дипломдық жобалардың рецензенттері болады. Кафедра филиалы аясында РИИ оқытушыларының кәсіпорындарда тағылымдамалары, диплом қорғаушыларын көшпелі қорғау жүргізіледі.

Рудный индустриялық институтында оқытудың қосымша артықшылықтарының бірі бүгінгі күні қашықтықтан білім беру технологиялары болды.

Студенттер РИИ ЖАОК алаңында ЖОО Қашықтықтан оқытудың ыңғайлылығы мен сапасын бағалады. Алаң білім беру ресурстарына қолжетімділікті қамтамасыз етеді, сондай – ақ студенттерге өздеріне ыңғайлы материалды игеру кестесін өз бетінше ұйымдастыруға мүмкіндік береді.

Қашықтықтан оқыту білім алушылар мен оқытушылардың толық емес, жанама өзара іс – қимылы кезінде ақпараттық – коммуникациялық технологияларды және телекоммуникациялық құралдарды қолдана отырып жүзеге асырылады.

Рудный индустриялық институтындағы қашықтықтан білім беру технологиялары техникалық және кәсіптік, орта және жоғары білімнен кейінгі білім беру бағдарламалары негізінде қысқартылған білім беру бағдарламалары бойынша білім алушыларға қатысты қолданылады. «Электр энергетикасы» және «Ақпараттық жүйелер» мамандықтары бойынша қашықтықтан оқыту 2018 – 2019 оқу жылынан бастап жұмыс істейді, ал қалған мамандықтар бойынша 2019 – 2020 оқу жылынан бастап сабақ жүргізу жоспарлануда.

Үштілділікті дамытудың мемлекеттік бағдарламасын жүзеге асыруға байланысты студенттерінің сабақтары үш тілде жүргізіледі. Мақсаты  студенттердің тілдік дайындық деңгейін арттыру болып табылады, соның нәтижесінде олар тек Қазақстан шегінде ғана емес, сонымен қатар шетелде де академиялық ұтқырлық бағдарламаларына қатысу мүмкіндігіне ие болады.

Қостанай облысы әкімдігі мен ERG арасындағы өзара ынтымақтастық туралы Меморандум аясында «Еңбекті қорғау және өнеркәсіптік қауіпсіздік» зертханасы құрылды. Оқу процесінде Microsoft бағдарламалық жасақтамасын қолдану автоматтандыру, Ақпараттық жүйелер және қауіпсіздік кафедрасында MICROSOFT IMAGINE ACADEMY құруға мүмкіндік берді.

Рудный индустриялық институтының басшылығы заманауи зертханалық жабдықтар мен бағдарламалық кешендерді сатып алуға көп көңіл бөледі. 2012 – 2019 жылдар аралығында факультет кафедрасына 90 миллион теңгеден астам сомаға жабдықтар сатып алынды.

Осылайша, институт қазіргі заманғы еңбек нарықтарының қажеттіліктерін ғылыми негізделген ұзақ мерзімді болжау негізінде және болашақ кәсіптерінің Атласын ескере отырып, білім беру бағдарламаларының мамандану номенклатурасын кеңейту арқылы білім беру процесінің практикалық аспектісін едәуір күшейтті. Студенттерге заманауи жабдықта жұмыс істеу дағдыларын меңгеруге, технологиялық процестердің мәнін түсінуге, ал ЖОО ғалымдарынағылыми –  зерттеу жұмыстарын жүргізуге мүмкіндік беретін заманауи материалдық – техникалық база құрылды.

Институт ғалымдары Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің мемлекеттік тапсырысы аясындағы іргелі және қолданбалы зерттеулердің, шаруашылық шарттар тақырыптарының және халықаралық зерттеу жобаларының жетекшілері және орындаушылары, магистранттар мен PhD докторанттарының бітіру жұмыстарының жетекшілері, нөлдік емес импакт–факторы бар рейтингтік ғылыми журналдарда және халықаралық деректер базасында (Web of Knowledge, Thomson Reuters, Springer, Scopus, Elsevier және т.б.) индекстелетін басылымдарда жарияланған жарияланымдардың авторлары болып табылады.

Кафедра оқытушылары студенттерді пәндер бойынша оқытудың интерактивті әдістерін белсенді түрде енгізуде және қолдануда, бұл материалдың игерілу деңгейін арттырады. Бұл ретте интерактивті тақталар, мультимедиялық проекторлар пайдаланылады, білім беру процесіне желілік және кейс– технологиялар енгізіледі.

Факультет өзінің келешегінде кафедралардың оқу– зертханалық базаларын дамытуды, оқытушылардың біліктілігін арттыруды, білім беру саласындағы халықаралық ынтымақтастықты, атап айтқанда жақын және алыс шетел ЖОО– мен студенттер алмасу бағдарламасы бойынша дамытуды көреді.

Факультет студенттері IAESTE халықаралық бағдарламасы аясында Еуропа елдерінде тағылымдамадан өтеді. Факультет басқа елдерден студенттерді жоғарыда аталған мамандықтар бойынша тағылымдамаға қабылдайды. РИИ мен ҚР басқа ЖОО арасында ішкі академиялық ұтқырлық бағдарламасы жұмыс істейді. ЭжАҚ факультетінің студенттері басқа өңірлердегі ЖОО– ға оқуға барады, сондай– ақ ҚР ЖОО– ның студенттері факультет кафедраларында оқиды.

Факультетте оқу аяқталғаннан кейін студенттер өндірістік және дипломалды тәжірибеден өтіп, әрі қарай келесі кәсіпорындарға жұмысқа орналасады: «ССКӨБ» АҚ, «КEGОC» АҚ, «Рудныйсоколовстрой» АҚ, «Қостанай кеншілері» АҚ, «Базис–А» АҚ, «Қазхром» АҚ, «Агромаш Холдинг Қазақстан» АҚ, «Рудненский водоканал» ЖШС, «Қазақстан алюминийі» АҚ, «Өркен» ЖШС, «Қарашығанақ Петролеум Оперейтинг Б.В.» және Қазақстанның басқа да кәсіпорындарында, ТМД елдері мен алыс шетелдерде өздерінің үздік теориялық және кәсіби білімдерін растайды.

Факультет құрылғаннан бері кафедралармен мыңнан астам түлектер даярланды. Біз оларды мақтан тұтуға құқылымыз. Біздің түлектер біздің қаламыздың, аймақтың және республиканың кәсіпорындарында ғана емес, сонымен қатар ТМД елдерінде және алыс шетелдерде жұмыс істейді, өзінің тамаша жұмысымен және кәсіби өсуімен мамандарды даярлаудың жоғары деңгейін растайды.

Деканат жұмысының негізгі бағыттарының бірі – Тәрбие жұмысы. Оны ОжТЖ бойынша деканның орынбасары Кадирова Асемгуль Мухаметханкызы, техника ғылымдарының магистрі, Құрылыс және құрылыс материалтану кафедрасының оқытушысы үйлестіреді.

Факультеттегі тәрбие жұмысы «Тәрбие үрдісін басқару» 4.07 – 2005  стандартына, РИА – дағы тәрбие жұмысының тұжырымдамасына, институт пен факультеттің тәрбие жұмысының бағыттары бойынша бекітілген жоспарына, РИА – дағы академиялық топқа жетекшілік ету туралы ережеге сәйкес жүргізіледі:

1) ақпараттық – насихаттау жұмысын ұйымдастыру және жүргізу;

2) азаматтық – патриоттық тәрбие;

3) терроризмге және діни экстремизмге идеологиялық қарсы іс – қимыл;

4) ел бірлігін, этносаралық және конфессияаралық келісімді нығайту болып табылады;

5) мемлекеттік тіл саясатын дамыту;

6) құқықтық тәрбие, құқық бұзушылықтардың алдын алу, адам құқықтарын сақтау, адам саудасына байланысты қылмыстардың алдын алу және студенттердің сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетін қалыптастыру;

7) СӨС қалыптастыру және экологиялық тәрбие;

8) студент тұлғасының рухани – адамгершілік құндылықтарын, әлеуметтік маңызды қасиеттері мен коммуникативтік мәдениетін қалыптастыру, жас таланттар мен Жастар бастамаларын дамыту және қолдау;

9) «Рухани жаңғыру» бағдарламасын іске асыру.

Факультет пен кафедралар қызметінің негізі жыл сайын бекітілетін перспективалық жоспарлар болып табылады, олардың орындалуы факультеттің, Кураторлар кеңесінің және кафедралардың отырыстарында тыңдалады. Факультеттің басшы қызметкерлерінің, оқытушылары мен кураторларының есеп беру құрылымына тәрбие жұмысы туралы тармақтар енгізілген.

Тәуелсіздікті, жауапкершілікті, шешім қабылдау қабілетін дамыту үшін факультетте студенттік өзін – өзі басқару жүйесін дамыту бойынша жұмыс жасалды және жұмыс істейді.

Факультетте Студенттік кеңес құрылды. Студенттік кеңес қызметінің негізгі міндеттері: студенттер мен институт әкімшілігімен өзара қарым – қатынастарында студенттердің мүдделерін білдіру; оқу және жатақханада тұру жағдайларын жақсартуға белсенді қатысу; студенттердің бастамаларын іске асыру, олардың идеялары мен жобаларын ілгерілету, факультет студенттеріне шығармашылық, ұйымдастырушылық және ғылыми әлеуетін іске асыруға көмек көрсету; институттың, қала мен облыстың қоғамдық өміріне белсенді қатысатын студенттерді моральдық және материалдық ынталандыру жүйесін жетілдіру.; студенттердің мәдени деңгейін арттыру; факультет студенттерінің тәртібін нығайту және корпоративтік мәдениетін арттыру.

 

Приемная комиссия

Call - центр

Call-center: 8(71431)50702, 87013849448 По вопросам заселения в общежития: 8(71431)9-25-68, 87054403859 Электронный адрес: abiturient@rii.kz